Gedichten over bloemen

Gedichten op thema
Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Gedichten over bloemen

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:32

Geplaatst: 02 apr 2007 08:07 am

Boterblômmetje.

Ik moet u toch 'reis roemen,
Mijn kleine boterblôm!
Al keken de andre bloemen
Daar nog zoo knorrig om;
Gij staat zoo glinstrend in het hout,
Alsof ge waart van klinkklaar goud.

De bloempjes in de potten,
De bloempjes in de kast,
Die hebben mak'lijk spotten,
Zij worden opgepast;
Gij staat in alle wind en weêr
En groeit en bloeit toch evenzeer.

Ik kon wel van u leeren,
Heeft Vader mij gezeîd:
Meer dan de mooiste kleêren
Siert ons tevredenheid; -
Zoodat een arm en dankbaar kind
Verdient, dat men het dubbel mint!


J.P. Heije
Uit: Al die kinderliederen 1861

Zie ook http://www.dbnl.org/tekst/heij007alki01_01/index.htm

Dettie

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:35

Geplaatst: 02 apr 2007 08:36 am

De waterlelie


Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.

Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer...

Frederik van Eeden
Uit: Van de passielooze lelie,
W. Versluys, Amsterdam, 1901

Bij meander staat een uitleg over dit gedicht
http://klassiekegedichten.net/archief/klas064.html

Dettie

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:35

Geplaatst: 02 apr 2007 09:03 am

Mooi begin van dit thema, Dettie!
Ik zoek ook nog wel.

Groetjes. Tiba.

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:36

Geplaatst: 03 apr 2007 09:01 pm

Bloem

Het is een bloem
om er met een vaantje om rond te gaan
en zacht te zingen.
Het is een bloem om niet meer burger te zijn,
maar een broer van een kinderhemdje in zonneschijn.

Pierre Kemp
Verzamelde gedichten (in drie delen)
Poëzie, 1428 pagina’s
Verschenen in 1976
van Oorschot

Tiba.

P.S. Dit gedicht stond al bij het item Pierre Kemp

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:36

Geplaatst: 04 apr 2007 04:54 pm

Gemompel

Kijk hem met zijn bloemen.
Nou denk je hij heeft succes gehad
of een rijke bewonderaar.
Maar reken maar dat ze elke avond dezelfde bos krijgen
op alle bühnes van het land
rozen van plastic
voor de goedkoopte.


Remco Campert
uit: Remco Campert. Dichter,
De Bezige Bij, Amsterdam 1995

Tiba.

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:37

Geplaatst: 04 apr 2007 06:12 pm

Mooi!

Ik ga ze nog op mijn gemak lezen. Zal ook eens gaan zoeken dezer dagen.

Groetjes,
Wil

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:37

Geplaatst: 05 apr 2007 04:17 pm

Conversatie met mijn bloemen

I

Ik weet het bloemen,
gij die aan mijn venster staat
en luistert naar de houten stemmen in de straat,
langer dan mijn naam zult gij bestaan
en luisteren naar de straat,
die mij smorgens als een vogel
loslaat in de tuinen van de dag
en die me savonds,
als de bloemen aan hun venster slapen,
vraagt of ik gelukkig was.

Gij weet het bloemen,
gij die aan de kleuren namen geeft
en luistert
naar mijn klein gebeuren in de straat,
dat ik een wezen ben
dat tussen mensen staat
en dat alleen is, meer alleen
dan aan mijn venster in zijn kleine kooi
de blinde vogel die zijn meester haat.

Wij weten bloemen
dat er in de droefheid
vreugde en wat kleur bestaat
en daarom bloemen
zijn wij soms gelukkig,
gij en ik.

Paul Snoek
uit: Paul Snoek: Gedichten 1954-1968
A. Manteau, Brussel/Den Haag 1969

Tiba.

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:39

Geplaatst: 05 apr 2007 10:41 pm

Ego flos


Ik ben een blomme
en bloeie voor uwe oogen,
geweldig zonnelicht,
dat, eeuwig onontaard,
mij, nietig schepselken,
in 't leven wilt gedoogen
en, na dit leven, mij
het eeuwig leven spaart.

Ik ben een blomme
en doe des morgens open,
des avonds toe mijn blad,
om beurtelings, nadien,
wanneer gij, zonne, zult,
heropgestaan, mij nopen,
te ontwaken nog eens of
mijn hoofd den slaap te biên.

Mijn leven is
uw licht: mijn doen, mijn derven,
mijn' hope, mijn geluk
mijn eenigste en mijn al;
wat kan ik, zonder u,
als eeuwig, eeuwig sterven;
wat heb ik, zonder u,
dat ik beminnen zal?

'k Ben ver van u,
ofschoon gij, zoete bronne
van al dat leven is
of immer leven doet,
mij naast van al genaakt
en zendt, o lieve zonne,
tot in mijn diepste diep
uw aldoorgaanden gloed.

Haalt op, haalt af!...
ontbindt mijn aarsche boeien:
ontwortelt mij, ontdelft
mij...! Henen laat mij,... laat
daar 't altijd zomer is
en zonnelicht mij spoeien
en daar gij, eeuwige, ééne,
alschoone blomme, staat.

Laat alles zijn
voorbij, gedaan, verleden,
dat afscheid tussen ons
en diepe kloven spant;
laat morgen, avond, al
dat heenmoet, henentreden,
laat uw oneindig licht
mij zien, in 't Vaderland!

Dan zal ik voor...
o neen, niet voor uw oogen
maar naast u, nevens u,
maar in u bloeien zaan;
zoo gij mij, schepselken,
in 't leven wilt gedoogen;
zoo in uw eeuwig licht
me gij laat binnengaan!


Guido Gezelle

Tiba.

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:39

Geplaatst: 07 apr 2007 09:49 am

Afbeelding

De Akelei (Dürer)

Toen hij het kleine plantje vond,
boog hij aandachtig naar de grond
en dan, om wortels en om mos
groef hij de fijne aarde los,
voorzichtig - dat zijn hand niets schond.

Behoedzaam rondom aangevat
droeg hij het langs het slingerpad
van bos en akker voor zich uit,
en schoof het thuis in 't licht der ruit
zoals hij het gevonden had.

Dan, fluitende en welgezind
mengde hij zoekend eerst de tint;
diepblauw en zwart ineengevloeid,
met enk'le druppels rood doorgloeid,
dat het tot purper samenbindt.

En uur aan uur trok stil voorbij;
zó diep verzonken werkte hij,
dat het hem soms was of zijn hand
de vezels tastte van de plant-
zo glanzend kwam de omtrek vrij.

Totdat het gaaf te prijken stond:
de wortels scheem'rend afgerond,
het uitgesprongen groene blad
scherp in zijn karteling gevat
tegen de lichte achtergrond;

de bloemkroon purper violet,
de hokjes om het hart gebed
en boven de geknikte steel
de honingsporen, het juweel
vijfvlakkig: kantig neergezet.

In 't vallend donker toefde hij
nog dralend bij zijn akelei;
dan, in het laatste licht van 't raam
schreef hij de letters van zijn naam
en 't jaartal glimlachend erbij.

Ida Gerhardt
Uit: Tijdschrift Tijd en taak

Tiba

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:41

Geplaatst: 07 apr 2007 10:09 am

Ik moet nog zoeken uit welke bundel "akelei" van Gerhardt komt.
Ik probeerde hierboven een afbeelding te plaatsen van het schilderij van Dürer, maar zie alleen een kruisje. Zien jullie meer?

Hier is de afbeelding te vinden:
http://www.artrenewal.org/asp/database/ ... dForm=122#

Tiba.

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:42

Geplaatst: 07 apr 2007 11:44 am

Akelei is voor het eerst verschenen in het tijdschrift Tijd en taak.
Ik heb een ander plaatje geplaatst Tiba. Je zag inderdaad een kruisje bij jouw plaatje.

Mooi gedicht trouwens.

Dettie

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:42

Geplaatst: 07 apr 2007 02:39 pm

Bloemen

Als alle mensen eensklaps bloemen waren
zouden zij grote bloemen zijn met lange snorren.
Vermagerde vliegen, dode torren
zouden blijven haken in hun haren.
Tandenstokers, steelsgewijs ontsproten,
zouden zwellen tot gedraaide tafelpoten,
katoenen knoppen zouden openscheuren
t9ot pluche harten die naar franje geuren,

En op de bergen zouden gipsen zuilen staan
Die gipsen druiven huilen.

Op het water dreven bordkartonnen blaren,
De vlinders vielen uit elkaar tot losse vlerken
En van geur verdorden alle perken
Als alle mensen eensklaps bloemen waren.

Leo Vroman,
uit 262 gedichten,
Querido, 1974

Wil

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:43

Geplaatst: 07 apr 2007 02:40 pm

O ja, aan deze had ik helemaal niet gedacht!
Wat goed van je Wil!

Dettie

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:44

Geplaatst: 07 apr 2007 02:52 pm

Een Bloem

Als ik een bloem was,
zou ik dan nu bloeien?

Of zou ik een bijzondere bloem zijn,
een onvoorstelbare bloem,
een bloem die niet kan kiezen tussen bloeien
en niet bloeien,

En die over de rand van een vaas voorover
leunt
om te zien of zijn afgrond een bodem heeft?

Of zou ik alleen maar kunnen bloeien,
moeten bloeien,
rood en gedachteloos,
op een ongerepte schoorsteenmantel, ergens
tussen schaamte en geluk?

En als ik een bloem was,
zou ik dan weten wanneer ik moest verwelken?
Nu nog niet?

Toon Tellegen,
uit Kruis en Munt
Querido 2000

Wil

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:46

Geplaatst: 07 apr 2007 03:24 pm

Krokussen

Met een nog koude hand
liefkoost ontwakende aarde
de krakers van het ijskasteel

Jana Beranova,
uit Geen hemel zo hoog,
Agathon


Mooi vind ik dit gedicht..omdat het maar zo weinig woorden nodig heeft
en het toch zo prachtig omschrijft.

Wil

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:46

Geplaatst: 07 apr 2007 03:29 pm

Ja, doet een beetje aan een haiku denken, ook kort en met een natuurbeeld erin, vind ik ook zo prachtig.

Tiba.

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:47

Geplaatst: 07 apr 2007 03:34 pm

Ja, doet een beetje aan een haiku denken,Ja ..nu je het zegt..

is het ook zo, of weet je dat niet?

groeten
Wil

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:48

Geplaatst: 07 apr 2007 06:20 pm

Ik heb dit even gekopieerd van het haiku-draadje:

De eerste regel omvat 5
de tweede 7
de derde 5 lettergrepen.En hier het gedicht van J. Beranova

Met een nog koude hand
liefkoost ontwakende aarde
de krakers van het ijskasteelKrokussen is dus geen haiku (maar doet me er wel aan denken).

Tiba.

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:48

Geplaatst: 14 apr 2007 01:00 pm

Ja rozen

Dit zijn rozen voor je
en alle poëzie
Dit is mijn mooiste pose:
die van liefdes acrobaat,
zwevend schijnbaar moeiteloos,
maar met krampende tenen
boven een bed
van rozen en doornen.

Ik zal je nu beschrijven:
kijk ik teken rozen op je huid
en jij doornen op de mijne.

Goed,
ik ben acrobaat.
Is er een mooiere pose?

Pose van gevaar,
balancerend tussen begeerte en verweer:
ik stijg, ik val en onderwijl:

ik teken rozen
rozen
rozen

en dit zijn rozen.


Remco Campert
uit: Remco Campert. Dichter,
De Bezige Bij, 1995

Tiba.

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:49

Geplaatst: 20 apr 2007 11:38 am

Flos Susannae*

De mooiste vlinder is de orchidee.
En deze vlinder, in de vlucht gevangen,
voorgoed aan blad en stengel opgehangen,
is hagelwit; de vleugels van een fee.

Of beter nog, een witte negligé,
wijd golvend en de rand omzoomd met lange
frivole franje, teken van verlangen
naar wild en nachtelijk plezier voor twee.

Aleen de bijen komen snoepen, overdag.
En Rumphius maakt, voor zijn Kruiden-boeken
van haar bedeesde schoonheid een verslag.

Zijn pas gestorven vrouw was ooit de vinder
en wees hem deze bloem bij 't planten zoeken.
Hij noemt de bloem Susanna, naar zijn vlinder.

*Pecteilis susannae


Patty Scholten
uit: Een tuil zeeanemonen,
Atlas, Amsterdam 2000

Tiba.

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:51

Geplaatst: 22 sep 2008 11:17 am


En de bloemengedichten staan op de site, behalve Guido Gezelle, die was te lang om er nog bij te zetten, dan kom ik heel lelijk uit. Als er gedichten bij komen kan die er ook bij.

Zie http://www.poezie-leestafel.info/gedichten-over-bloemen

Dettie

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:51

Geplaatst: 22 sep 2008 02:17 pm

Je hebt er iets prachtigs van gemaakt, Dettie.

Tiba.

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:52

Geplaatst: 22 sep 2008 02:34 pm

Helemaal mee eens. Ik ga ook eens uitkijken naar gedichten over bloemen.

Pieter

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:52

Geplaatst: 22 sep 2008 03:29 pm

Het is ook leuk om te doen. Ik probeer er wel steeds wat moois van te maken maar de ene keer lukt het beter dan de andere keer.

Dettie

Dettie
Berichten: 10647
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Ma Feb 23, 2009 10:53

Geplaatst: 23 sep 2008 10:17 pm

Ik ontdek nu pas de 'bloemige' kant van leestafel.
Mooimooi!
'k denk dat er nog heel veel bloemgedichten zijn.
'k denk nu aan Dien avond en die roze van Gezelle, of misschien te bekend?

mira


Terug naar “Thema's in de poëzie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten