Constantijn Huygens (1597-1686) (ja)

Van Jan Hanlo t/m Roberto Juarroz
Dettie
Berichten: 10651
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Constantijn Huygens (1597-1686) (ja)

Berichtdoor Dettie » Wo Feb 25, 2009 15:38

Omdat Constantijn Huygens meer dan 70 jaar geleden overleden is, zijn zijn gedichten vrij van copyright.
Er mogen dus meer gedichten geplaatst worden.


Dettie

Dettie
Berichten: 10651
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Wo Feb 25, 2009 15:42

Geplaatst: 07 mrt 2007 07:14 am

Het relaas van een droom van 24 november 1654;
een waarschuwing aan een trouwzuchtig vrijgezel

Ik zag een oude haan, die ik wel heugen mag
(ik droom, ik zag het niet; ik droomde dat ik 't zag),
ik zag een jonge hen, die 'k niet en kan vergeten,
die tezamen welvernoegd de straat langs liepen eten,
en waren, zo ik dacht, niet al te nauw bijeen.
Ik zag hun meester kwam, en bond ze been aan been.
Gekoppeld aten ze ook, maar 't scheen, het viel hun lastig.
De haan werd moeilijk, het hennetje werd kwastig;
de halve vreugd was uit: zij trokken oost en west,
dan wou de haan op straat, dan wou de hen op 't nest.
Elk was zijn vrijheid kwijt - Dat maakte ze beî korzel,
zij wensten, meeen ik wel, het touwtje beî te morzel,
en elk weer wat hij was - Hoe 't toen ging weet ik niet,
want ik werd wakker, en nu waak ik, als gij ziet.
En, vriend! ik waak voor u: haast u niet met het trouwtje,
of denk wel honderdmaal aan mijn haan en zijn touwtje.
Statim a somnio 24. Nou.

Constantijn Huygens (1597-1686)
Uit: de Korenbloemen 1658
een uitgave van zijn verzamelde Nederlandse gedichten

Dettie

Dettie
Berichten: 10651
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Wo Feb 25, 2009 15:42

Geplaatst: 07 mrt 2007 07:16 am

Hier is veel informatie over Constantijnn Huygens te vinden

http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Huygens/

Dettie

Dettie
Berichten: 10651
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Wo Feb 25, 2009 15:44

Geplaatst: 08 jul 2007 07:31 pm

Een vergeten Paerd

Myn Paerd gaet slijten dat men 't siet,
En 't eet en drinckt, en anders niet :
Wat reden is hier uyt te delven ?
't Vergaet, om dat het niet vergaet.
Wat raed ? de plaester light op straet :
Verstaet ghy 't niet ? 't verstaet sich selven.

Een klein woordje uitleg.

2

en anders niet - het doet niets anders

3

Wat voor een verklaring kan men hiervoor geven ?

4

omdat ... vergaet - omdat het niet van zijn plaats komt

5

plaester - geneesmiddel

6

verstaen - woordspeling (verstaan als synoniem voor niet bewegen)Deze tekst werd gepubliceerd in Voet-maet rijm en reden, een bloemlezing uit Huygens gedichten bij Martinus Nijhoff in Den Haag, 1979.

Rutger
_________________
Geduld, eenvoud en mededogen (Tao).

http://blog.seniorennet.be/mijn_boekenhoekje

Dettie
Berichten: 10651
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Wo Feb 25, 2009 15:45

Geplaatst: 19 aug 2008 08:42 pm


Scheeps-praet
Ten overlijden van Prins Maurits van Orange


Mouringh, die de vrye Schepen
Van de seven-landtsche buert
Veertigh jaren, onbegrepen,
Onbekropen heeft gestuert;
Mouringh, die se door de baren
Van so menigh tegen-ty
Voor de wind heeft leren varen,
All en was 't maer wind op zij:

Mouringh, Schipper zonder weer-gae,
Die sijn' onverwinlickheit
Waar de Sonn op, waer sy neer gae,
T'aller ooren heeft gepreit;
Mouringh, die de Zee te nauw hiel
Vor sijn zeilen en sijn want,
Die de vogelen te gauw viel
All beseilden hy maer 't sand.

Mouringh was te koy ekropen,
En den endeloose slaep
Had zijn wacker oogh beslopen,
En hem Leeuw gemaeckt tot Schaep:
Reeërs en Matroosen riepen,
Och! de groote Schipper, och!
Wat sou 't schaen, of wy all sliepen,
Waeckte schipper Mouringh noch!

Schipper Mouringh, maer je leghter,
Maer je leghter plat evelt,
Stout verweerer, trots bevechter,
Bey te Zeewort en te veld
Kijck, de takels en de touwen,
En de vlaggen en het schut
Staen en pruylen in de rouw, en
Altemalen in den dut.

Dutten? sprack moy Heintgje , dutten?
Stille, Maets, een toontje min:
Dutten? wacht, dat most ick schutten,
Bin ick angders dien ick bin:
'k Heb te langh om Noord en Zuyen
By den Baes te Roer estaen,
'k Heb te veul gesnor van buyen
Over deuse muts sien gaen.

'k Selt hun lichtelick soo klaeren,
Dat ick vlaggen, schutt en touw,
En de maets die met me vaeren
Vryen sel van dutt en rouw.
Reeërs, (jouwerliefde mien ick
Die van vers op 't kusse vicht)
Wiljer an? Kedaer you dien ick,
You allienich, by dit licht.

Weeran, riepen de Matroosen,
't Is een man oft Mouringh waer,
En de Reeërs die hem koosen:
Weeran, 't is de jonge vaer.
Heintgje peurde strack an 't stuer, en
Haelde 't ancker uyt de grond,
't Scheepje ginck door 't Zee-sop schueren,
Offer Mouringh noch an stond.

Constantijn Huygens
(1596 - 1687)


Rutger
_________________
Geduld, eenvoud en mededogen (Tao).

http://blog.seniorennet.be/mijn_boekenhoekje

Dettie
Berichten: 10651
Lid geworden op: Do Jan 15, 2009 00:00
Contact:

Berichtdoor Dettie » Wo Feb 25, 2009 15:50

Constantijn Huygens I (1596-1687), staatsman en letterkundige;

Constantijn Huygens was de tweede zoon van Christiaan Huygens, de secretaris van Willem van Oranje en later van de Raad van State, en Suzanna Hoefnagel. Huygens' vader was afkomstig uit Breda, zijn moeder uit Antwerpen. Zij was in 1585 uit de stad gevlucht omdat ze protestants was.
Het gezin Huygens woonde in Den Haag. Constantijn en zijn oudere broer Maurits kregen een zeer brede opvoeding: onder leiding van privé-onderwijzers leerden ze Frans, Latijn, Grieks, rekenen, retorica*, muziek, dansen, paardrijden, schermen, tekenen en boetseren. Op die manier werden de jongens voorbereid op een leven als hoog ambtenaar in stad en gewest.
Voor de lessen Latijn schreef Huygens zijn eerste gedichtjes op elfjarige leeftijd. In 1612 volgde zijn eerste vers in het Frans. Toen hij zeventien of achttien jaar was, schreef hij voor het eerst iets in het Nederlands: een bewerking van de Franse dichter Du Bartas.
In 1625 deed Huygens een grote stap voorwaarts in zijn maatschappelijke carrière: hij werd benoemd tot secretaris van stadhouder Frederik Hendrik. Als secretaris van de stadhouder, de opperbevelhebber van leger en vloot, ging Huygens daarna elke zomer op veldtocht. Huygens werkte twintig jaar voor Frederik Hendrik en voor diens echtgenote Amalia van Solms. Voor de prins handelde hij alle administratieve zaken af en tijdens de veldtochten schreef hij Amalia dagelijks brieven over de toestand van Frederik Hendrik. Ook had Huygens een functie in de Domeinraad die de landgoederen (domeinen) van de Oranjes beheerde. Huygens controleerde de rekeningen van die raad en hield toezicht op de uitvoering van haar bevelen. Verder adviseerde hij Frederik Hendrik bij de aankoop van schilderijen en de inrichting van zijn verblijven.

Tussen de bedrijven door bleef Huygens gedichten maken 'te paard, in de koets, tijdens slapeloze nachten'. Sommige daarvan waren lange verzen, zoals de Scheepspraet ten overlijden van prins Maurits (1625) over de dood van Prins Maurits en zijn opvolging door Frederik Hendrik. Meestal schreef Huygens echter korte en zeer korte verzen, in onnoemelijke aantallen. Verder bleef hij gedichten en brieven schrijven aan mede-kunstenaars als Hooft en Corneille, denkers als Descartes, hovelingen, familieleden en wetenschappers die hij als secretaris van de prins ontmoette en met wie hij zelf contact zocht. Vanwege zijn omgang met de machthebbers, wetenschappers en kunstenaars van zijn tijd en zijn veelzijdigheid op allerlei gebieden voldeed Huygens aan het renaissancistische ideaal van de homo universale.

Na de dood van Frederik Hendrik werkte Huygens voor Frederiks zoon Willem II en diens zoon Willem III. Huygens' loopbaan duurde tot 1672. Constantijn junior volgde zijn vader toen op als secretaris van de prins. Huygens bleef zijn functie in de Domeinraad waarnemen. Vele jaren eerder trouwde Huygens met de Amsterdamse Suzanna van Baerle, die oorspronkelijk door de familie Huygens was uitgezocht als huwelijkskandidate voor de oudste zoon Maurits. Nadat Suzanna Maurits' aanzoek geweigerd had, werd het familiebelang gered door het huwelijk van Suzanna met Constantijn (1627).

Bron: Gemeentearchief Den Haag

Dettie


Terug naar “Gedichten H-I-J”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast